Nedostatečně určení vlastníci pozemků

Zveřejněno dne 09. září 2021