GDPR

Pověřencem v záležitostech ochrany osobních údajů v organizaci je:  Jiří Müller ml.

kontakty: e-mail: mul.jiri@seznam.cz, mobil: +420 721 387 720