Kulturní areál Hradiště

Kulturní areál Hradiště (místně nazývaný "kolo") je situován na ploše zaniklé tvrze, která byla založena v 2. pol. 13. stol., jak vyplývá z výsledků archeologického průzkumu. R. 1365 byla v majetku Pernštejnů sídlících na blízkém Jakubově, r. 1386 se odtud psal Reinprecht z Lesonic. Tvrz samotná není v pramenech zmiňována. Zanikla nejpozději koncem 14. století.

Areál má ve svém jádru zpevněný povrch využívaný jako taneční parket a jeho nejpližsím okolí se nachází posezení. V areállu se nachází také zázemí pro občersvení a je využíván k různým obecním kulturním akcím a zábavám.

Tvrz Krahulov

Tvrz byla postavena na západním konci hřbetu prudce spadajícího do údolí potoka. Oválný pahorek o osách 28 a 25,5 m je obklopen okružním příkopem o šířce 11-14 m a hloubce až 4 m. Před ním byl ještě vyhozen val, který byl na vstupní straně převýšen a svou hmotou za sebou kryl jádro.

Podle archeologických nálezů bylo sídlo v Krahulově založeno ve 2. polovině 13. století. K roku 1365 jsou jako majitelé Krahulova doloženi Pernštejnové, sídlící na nedalekém Jakubově, roku 1386 se pak po Krahulově píše Reinprecht z Lesonic. O tvrzi samotné však není v pramenech jediná zmínka, zanikla nejpozději na konci 14. století.

Východní část příkopu je dnes zasypána.