OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, atd. a odstraňování komun. odpadů

Zveřejněno dne 14. prosince 2019