OZV č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění komunálních odpad

Zveřejněno dne 14. prosince 2019