OZV č. 6/2019 o zrušení obecně závazných vyhlášek

Zveřejněno dne 14. prosince 2019