Veř. vyhláška - přechodná úprava sil. č. II. a III. - opravy KSÚS - 1.4.2021-31.3.2022

Zveřejněno dne 01. února 2021