VV Opatření obecné povahy - úprava DZ na silnicích II. a III. třídy od 1.2.2022 do 31.3.2023

Zveřejněno dne 11. ledna 2022