VV - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Okříšky II-405 a křižovatka I-23

Zveřejněno dne 23. listopadu 2021