Záměr prodeje části p.č. 1080/1 v k.ú. Krahulov o rozměru 32 m2 - oprava chybného data vyvěšení

Zveřejněno dne 12. ledna 2022